Vilkår for at indsende idéer

Vilkår for at indsende idéer

             Disse vilkår gælder for indsendelse af idéer på IdeaHunters.dk

1 Introduktion:

1.1      VENLIGST LÆS FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR FØR DU OVERVEJER AT INDSENDE IDÉER PÅ IDEAHUNTERS.DK

1.2      DISSE VIKÅR OG BETINGELSER ER GÆLDENDE FOR ALT ARBEJDE DER INDSENDES VIA IDEAHUNTERS VÆLGER DU IKKE AT ACCEPTERE DISSE BETINGELSER, VIL DIT ARBEJDE IDE IKKE BLIVE TAGET TIL BETRAGTNING

Indsendelse af idé

2.1 Ved at acceptere disse betingelser og vilkår vil du være berettet til at indsende dine idéer (hvilket refererer udelukkende til kreativt arbejde og idéer i form af forretningsmuligheder og koncepter der ikke eksistere på markedet)

2.2   Alle idéer der indsendes skal understøttes af disse idekrav:

2.2.1 Din forretnings idé skal være ny, eller tilpas differentieret fra allerede eksisterende virksomheder og idéer på markedet

2.2.2  Det er dit ansvar i et vidst omfang at undersøge din idés nyheds værdi, i forhold til lignende initiativer der allerede er på markedet. Det er yderligere din pligt at sørge for at berette om lignende idéer på markedet, hvis der skulle opnås viden om dette.

2.2.3 Din idé må ikke være indsendt på et offentligt forum, eller igennem lignende kanaler som giver den generelle befolkning viden om idéen.

2.2.4 Din idé skal være konkret og mulig at starte en proces ud fra (ide til virkelighed).

2.3 Ved at acceptere disse betingelser og vilkår giver du samtykke til at alle idéer der indsendes af dig, skal være underlagt disse betingelser og vilkår.

Bedømmelse og acceptering

3.1 Vi bedømmer hver idé der indsendes med fuld diskretion for både IdeaHunters.dk og eksterne bedømmere der måtte være involveret i at tilskrive den indsendte idé værdi.

3.2 Bedømmelsen sker ud fra kriterier som opfindelse højde og nyhedsværdi, markedspotentiale og likviditetskrav.

3.3 Vi kan returnere en idé for ekstra revision, med forslag til hvordan du kan foretage ændringer, for at møde kriterierne. Derefter har du ret til at genindsende idéen efter disse vilkår og betingelser.

3.4 Ifølge ovenstående punkt 3.2, giver du os tilladelse til at lave mindre ændringer af korrektur, grammatik og stuktur, hvilket vi gør i fuld diskretion. Du accepterer at dette kan forekomme ved acceptering af disse vilkår og betingelser.

3,5 Du erkender og accepterer at det til tider kan forekomme at vi ikke acceptere en idé, eller at vi suspendere og/eller fjerner en accepteret idé fra sitet, i forbindelse med at idéen er signifikant lignende en idé der allerede er blevet indsendt eller formidlet igennem sitet. Af hensyn til fortroligheden acceptere du, at IdeaHunters ikke er forpligtiget til at oplyse dig om detaljer omkring den lignende ide.

4 Licens

4.1 Du accepterer at med virkning fra den dato, hvor vi accepterer din idé: Du giver os rettigheder til at formidle alt copyright, trade marks og andet fortroligt materiale vedrørende din idé. Du accepterer yderligere, at med virkning fra den dato hvor din idé er accepteret, må du hverken bruge, overdrage, sælge eller fortælle nogen om din idé, dette er fuldt fortroligt for enhver. Du accepterer denne fortrolighed ved acceptering af disse betingelser, og overtrædelse kan være stafbart.

4.2 I tilfælde af at din idé bliver fravalgt i bedømmelsen, vil du igen modtage alle rettigheder nævnt i punkt 4.1.

4.3 Når din idé er accepteret, er det kun IdeaHunters.dk, idéhaver og de relevante allokerede bedømmere der vil have adgang til din idé. Ovenstående nævnte har fuld fortrolighedspligt, inklusiv dig selv som idéindsender, gældende fra idéen accepteres og idéens videre forløb aftales med Idéhaver.

Garantier

5.1    Du garanterer, at med effekt fra du indskriver din idé gælder følgende:

5.1.1 Alle aspekter af din idé er originale og udtænkt af dig, og idéen ikke har før været offentligt publiceret, udstillet eller på anden måde anvendt af en person, virksomhed eller anden enhed i noget land i verden.

5.1.2 Du er den eneste ejer af alle copyright, immaterielle rettigheder, moralske rettigheder og andre rettigheder for og til din idé, hvis der er nogle rettigheder.

5.1.3 Hvis din idé findes i et andet land og har du undersøgt at der ikke er rettigheder tilknyttet idéen, så må du gerne forslå at denne idé kan implementeres i et andet land (f.eks Danmark), hvis der blot skrives at idéen eksisterer og er taget fra et andet land, som en undtagelse til punkt 5.1.1

5.1.4 Indskrivelsen, brugen og efterfølgende potentiel licens, overdragelse eller overførsel af din idé ikke krænker ophavsretten, immaterielle rettigheder, moralske rettigheder eller andre rettigheder af enhver anden person.

5.1.5 Du ikke på nuværende tidspunkt og i fremtiden vil bruge, udnytte, indsende eller forårsage nogen anden person til at benytte materiale eller fortælle om materiale, som er det samme som eller væsentligt lignende din idé. Der må ikke videregives oplysninger omhandlende din idé, hverken før, under eller efter indsendelse af din idé.

5.1.6 Du vil ikke under nogen omstændigheder misbruge hjemmesiden eller de ydelser leveret af IdeaHunters.dk af nogen som helst grund.

Fortrolighed

6.1 Du forpligter dig til at holde fortrolighed omkring alle ’’fortrolige oplysninger’’ i forbindelse med disse vilkår og betingelser:

6.1.1 Relateret til din IdeaHunters.dk bruger og dine idéer

6.1.2 Relateret til alt korrespondance imellem idéhaver (dig), IdeaHunters.dk, bedømmere eller andre interessenter.

6.2 Du forpligter dig desuden til:

6.2.1 Ikke at afsløre fortrolige oplysninger uden IdeaHunters skriftlige tilladelse.

7 Ansvar

7.1 Du accepterer at brugen af hjemmesiden er på dit eget ansvar og risiko, og du accepterer at direktører, repræsentanter og bedømmere er fri fra erstatningsansvar, omkostninger, skader eller tab der udspringer i forbindelse med:

7.1.1 Din overtrædelse af disse vilkår og betingelser, eller

7.1.2 Enhver idé og /eller ip, eller

7.1.3 Din uautoriserede eller ukorrekt brug af webstedet og IdeaHunters tjenester

7.1.4 Vi er ikke ansvarlige for fejl eller unøjagtigheder i indhold, trojanske heste eller hacking tilfælde på sitet, som måtte medfører eventuelle tab.

Ophør

8.1 Vi har ret til at opsige vores kontrakt med dig straks efter meddelelse til enhver tid ift. Overtrædelse af disse betingelser.

9 Diverse

9.1 Vi kan ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden, uden krav om forudgående varsel. Dog vil ingen ændringer være gældende før vi har opdateret hjemmesiden med de nye betingelser eller har gjort dem tilgængelig for dig på anden måde

9.2 Du må ikke overdrage dine rettigheder eller uddelegere dine pligter i henhold til disse vilkår og betingelser uden vores forudgående skriftlige samtykke

9.3 Disse vilkår og betingelser, og eventuelle dokumenter omtalt heri udgør hele aftalen mellem dig og os og dette accepterer du.