Storytelling

Nico Landbo's picture

Hvad er Storytelling, og hvorfor bruge det som et led i en marketing-/kommunikations strategi?
Storytelling handler om følelser og om, at skabe engagement og identitet. Storytelling kan bl.a. være medvirkende til, at formidle/kommunikere virksomhedens værdier – både internt og eksternt. Ved Storytelling fortælles/sælges ”den gode historie”. Tre vigtige principper når der arbejdes med Storytelling er, at historien skal være trovær­dig, have et budskab samt være personlig. Storytelling kan være alt fra et billede til en markant personlighed.

 ”Den gode historie” skal helst indeholde en konflikt
For at gøre en historie salgsbar skal den helst indeholde en konflikt. Konflikten skal ligge op til handlingen. Det er igennem konflikten at budskabet skal genfindes/vises. I alle historier findes der som oftest en eller flere aktanter, ligesom der fx også gør i eventyr. Når konflikten og aktanterne er på plads, kan handlingen i historien ska­bes/defineres. Det vigtigste element i Storytelling er, at det er et klart budskab med historien, og at modtageren (målgruppen) ikke sidder tilbage med spørgsmål, men med et svar.

Modeller som kan benyttes til opbygning af en historie

  • Aktantmodellen
  • Berettermodellen

Storytelling som led i en marketing-/kommunikations strategi?
Anvendelse af Storytelling som led i en marketing-/kommunikations strategi, kan være et effektivt værktøj, da Storytelling kan appellere til målgruppens hjerne og hjerte. Dette er grunden til, at hvis Storytelling benyttes rigtig, kan værktøjet være et effektivt led i marketing-/kommunikations stra­tegi.

Forfatteren John Haydon har opstillet 3 grunde til, hvorfor Storytelling kan have en stor effekt på målgruppen:

  • Stories are more compelling than facts
  • Stories change minds
  • Stories allow for participation.

Netop fordi historier taler til vores hjerter, vil fx en historie om bjerggorillaens skæbne/overlevelse altid virke stærkere fortalt via billeder (følelsesmæssig appel)end hvis det kun blev fortalt rationel dvs. med facts om hvor mange der er tilbage i natu­ren i dag osv. 

Storytelling kan være effektivt, hvis historien er fortalt rigtig. Det er dog vigtig kun at have et budskab per historie, da flere budskaber i en historie bl.a. kan være skadelig for  validiteten i virksomhe­dens budskab. Et andet vigtig punkt er, at historien aldrig må fylde mere end selve budskabet samt virksomhedens brand.