Betingelser og fortrolighedspolitik

I forhold til brug af IdeaHunters.dk’s hjemmeside, accepterer brugeren disse regler ved oprettelse af en bruger konto og når der indskrives en idé.

Ved oprettelse accepterer brugeren denne aftale og vedkommende er forpligtet til at overholde dens bestemmelser. Hvis brugeren ikke er enig i indholdet af denne aftale og hvis brugeren ikke accepterer disse betingelser og forpligtigelser, der er fastsat i denne aftale, skal brugeren ikke benytte sig af IdeaHunters services.

Brugeren erkender at han/hun har ret til at indgå i denne aftale. Hvis brugeren er under 18 år, er vedkommende forpligtet til at få lov til at bruge siden igennem sine forældre eller værge.

Opdateret 03-08-2015

Definitioner:

Følgende termer og udtryk ift. denne aftale er uddybet nedenfor:

’Aftale’’: Den juridiske aftale mellem brugeren og ideaHunters som er resultatet ved accept af aftale om brug af siden.

’’Projekt ’’:Henviser til idékonkurrencen som udbydes på ideaHunters.dk på vegne af en virksomheds klient, som udvælger de bedste forslag blandt de indtastede forslag.

’’Klienter’’: Betyder IdeaHunters’s klient som har fået adgang til ideahunters professionelle services, og på vegne af hvem ideahunters.dk arrangere en konkurrence for.

’’IdeaHunters services’’: Betyder de tjenester stillet til rådighed af IdeaHunters.dk til brugerne på IdeaHunters hjemmeside.

’’IdeaHunters hjemmeside’’: Betyder hjemmesiden (www.ideahunters.dk) som er lavet og sat op af IdeaHunters IVS.

’’Præmier’’: De beløb der udbetales til deltagerne som kåres til vindere af konkurrencen.

’’Betingelser for brug af hjemmeside’’: De vilkår og betingelser som indgår i denne aftale.

’’Bruger’’: Betyder den fysiske eller juridiske person, som har oprettet sig på IdeaHunters.dk efter reglerne i ’’betingelser for brug af hjemmeside’’.

1) Omfanget af ’’Betingelser for brug af hjemmeside’'.

Denne aftale om brug af hjemmeside regulerer brugen af IdeaHunters.dk hjemmeside samt services. Aftalen om brug af hjemmesiden er juridisk bindende og brugeren bør derfor læse den grundigt. Brugeren accepter at overholde betingelserne i aftalen om brug af hjemmeside i hele den tid han/hun bruger tjenesten.

2) Beskrivelse af ''IdeaHunters services''.

IdeaHunters driver en crowdsourcing platform som har til formål at levere bruger genereret indhold ved at benytte egenskaber fra et fælleskab bestående af kreative forbrugere.

2.1) Tildeling af intellektuelle ejendomsrettigheder og betaling.

Når du som bruger indskriver en idé til et projekt, har du fuld fortrolighed ift. til det indtastede, samt alt information der er opnået i processen. Du overdrager som bruger alle rettighederne til idéen, når du indskriver en idé, til klienten som IdeaHunters.dk afholder konkurrencen med.

Efter udvælgelsen af de vindende forslag foretaget af klienten, kan IdeaHunters.dk kontakte hver bruger valgt som vinder med henblik på  ekstra overdragelse af hans /hendes rettigheder i de indskrevne forslag til klienten som skal bruge forslaget efterfølgende.

IdeaHunters er ikke part i aftalen om ekstra overdragelse af rettigheder, men fungerer som mellemmand på vegne af klienten og dets navn.

Brugerne hvis forslag er udvalgt som vindende idéer modtager præmierne beskrevet i casen under de betingelser, at aftalen om overdragelse af rettigheder bliver skrevet under af brugeren og afleveret til IdeaHunters. Vinderne er ansvarlige for anmeldelse af disse betalinger til deres skattemyndigheder og for betaling af alle skatter og andre afgifter, som følge af at modtagelse af disse præmier.

3) Oprettelse og brugerkonto.

Brugeren må kun bruge IdeaHunters services når vedkommende har oprettet en brugerkonto og har accepteret aftalen om brug af hjemmeside.  Alle oplysninger som viser sig at være falske kan medføre lukning af brugerkontoen. Brugere er ansvarlige for alle aktiviteter, der udføres gennem hans/hendes brugerkonto jf. betingelserne i aftalen om brug af hjemmesiden. Enhver brug af ideahunters hjemmeside anses for at være udført af ham/hende.

For at få tilsendt præmier, må du opgive navn, bank information mm. til  IdeaHunters.dk.

IdeaHunters tjeneste er tilgængelige overalt, så længe de tekniske minimumskrav er opfyldt, især hvad angår adgang til internettet og mobilnet. Brugeren accepterer at overholde alle reglerne i forbindelse med internetbrugere som håndhæves i det land, hvorfra vedkommende bruger tjenesten.

4) Forbudt indhold.

Brugeren forpligter sig til ikke at uploade ulovligt indhold af enhver art på IdeaHunters.dk hjemmeside.

5) Personlige oplysninger.

Hos IdeaHunters.dk opbevares dit navn, e-mail samt andre personlige oplysninger i et kundekartotek, som ingen andre end Ideahunters.dk’s ansatte har adgang til. Oplysningerne opbevares i 5 år i henhold til bogføringsloven.  Ideahunters.dk’s kundeoplysninger videregives eller videresælges ikke til tredjemand.

Dine oplysninger vil blive brugt til markedsføring overfor dig, såfremt du udtrykkeligt har accepteret dette. 
Du kan når som helst blive slettet fra kundekartoteket ved at sende en e-mail til info@ideahunters.dk

Du har som kunde altid mulighed for at få indsigt i de registrerede oplysninger, og kan gøre indsigelse mod registreringen i henhold til regler herom, i lov om behandling af personoplysninger.